Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2007Μετά
από 8 εβδομάδες
στην Αθήνα
επιτέλους
στη Θεσσαλονίκη
στον κινηματογραφο
ΒΑΚΟΥΡΑ
(Ι.Μιχαηλ 8 Ναυαρίνο)
και στην Πάτρα
στον κινηματογράφο
ΑΕΛΛΩ
(Σμύρνης 177)

Δεν υπάρχουν σχόλια: